Breadcrumb

Naše hodnoty a poslání

Hodnoty

V japonštině existuje jedno rčení: 

Our vision text

Což znamená:
„Zkoumání tajemství a mechanismů přírody s cílem přispět ke zdraví lidí“

Originální interpretace pasáže z kapitoly 22 knihy konfucianismu Čung-jung (Cesta středu).

Pečlivě přemýšlíme o tom, co je podstatné, jasně rozhodujeme, co bychom měli dělat, a jednáme rychle.


Poslání

Zaměřením na oftalmologii společnost Santen rozvíjí jedinečné vědecké znalosti a organizační schopnosti, které pacientům a jejich blízkým poskytují pohodlí, čímž přinášejí užitek společnosti.