Breadcrumb

  1. Naše vize
  2. Odpovědnost
  3. Hodnoty

Hodnoty

Transparentnost

​Santen udržuje vztahy s politickými činiteli, zdravotnickými orgány, zdravotníky a sdruženími pacientů. Tyto aktivity jsou založeny na transparentnosti a kvalitě informací. Splňují platné normy a zásady. Tyto činnosti mohou provádět pouze zaměstnanci společnosti řádně oprávnění k tomuto účelu.

Klinický vývoj je důležitá fáze ve vývoji výrobků a řešení, která zajišťují dobrou snášenlivost a účinnost. Náš požadavek transparentnosti se vztahuje na všechny fáze klinických studií.

Vztahy s organizacemi pacientů

Společnost Santen se zaměřuje na zvyšování kvality života pacientů a jejich blízkých a podporuje dialog a výměnu informací s cílem jim naslouchat a učit se od nich, aby lépe porozuměla jejich nemocem a vyvíjela bezpečná a inovativní řešení a výrobky.

Abychom tento závazek splnili, budujeme vztahy s organizacemi pacientů a osobami, které je doprovázejí, a hájíme jejich práva a zájmy. Tyto vztahy jsou založeny na vzájemném respektu, důvěře a transparentnosti.

Vztahy se zdravotnickými odborníky

Santen se zavázala ke zvyšování kvality života pacientů. Za tímto účelem rozvíjíme vztahy se zdravotníky, odborníky a výzkumníky, kteří se specializují na oftalmologii a všechny vědní obory, jež nám umožní vyvíjet bezpečná a účinná řešení a výrobky.

Tyto vztahy nám umožňují naslouchat a učit se od nich ve všech fázích vývoje a výroby, abychom vyhověli jejich potřebám a urychlili přístup k inovacím, který bude pro pacienty přínosem.

Klinické studie

Vývoj našich výrobků je v souladu s mezinárodními normami a místními předpisy. Santen zajišťuje, aby všechny klinické studie byly souladu s těmito normami a zavazuje se:

Zveřejňovat informace o protokolech a výsledcích klinických studií
Zajistit svobodný a informovaný souhlas účastníků studií
Poskytovat spolehlivé informace o protokolu studie zdravotním orgánům