Breadcrumb

Váš zrak

Oko, jeho fyziologie, nemoci a stavy

Oko

Oko je jako fotoaparát. Propouští světlo skrz rohovku, která je podobná cloně fotoaparátu. Množství propuštěného světla pak řídí zornice, která se otevírá a zavírá obdobně jako závěrka. Světlo následně dopadá na sítnici, která posílá obraz do mozku, a funguje tedy jako film zaznamenávající světlo (fotografie).

Ostatní struktury očí podporují hlavní činnost zraku: Některé přenášejí tekutiny (např. slzy a krev), které oko zvlhčují či vyživují. Dalšími jsou svaly, které umožňují pohyb oka. Některé chrání oko před zraněním (jako jsou víčka a epitel rohovky). A některé fungují jsou nositelé, kteří do mozku zasílají senzorické informace (např. nervy citlivé na bolest v rohovce a zrakový nerv za sítnicí).

Nemoc nebo poškození může ovlivnit kteroukoliv ze struktur oka, oftalmologie má tedy mnoho zaměření.

Oko
 1. Řasnaté tělísko

 2. Skléra

 3. Cévnatka

 4. Sítnice

 5. Fovea

 6. Centrální tepna a žíla sítnice

 7. Slepá skvrna

 8. Zrakový nerv

 9. Závěsný vaz

 10. Komorová voda

 11. Rohovka

 12. Zornice

 13. Duhovka

 14. Čočka