Breadcrumb

 1. Naše vize
 2. Odpovědnost

Odpovědnost

Etická činnost

Neustále zkoumáme léčebné potřeby pacientů a vyvíjíme naše výrobky přímo v reakci na tyto potřeby. Kromě nejnovějších poznatků vědy a výzkumu navazujeme důvěrné vztahy s místními komunitami, abychom zjistili jejich každodenní potřeby oftalmologické péče. Usilovně pracujeme na tom, abychom zajistili stabilní léčbu, která vyhovuje potřebám pacientů.

Respektujeme lidská práva v rámci všech našich obchodních činností a snažíme se přispívat ke společnosti bez předsudků. Členstvím v iniciativě OSN Global Compact (UNGC) praktikujeme deset klíčových principů v oblasti lidských práv, práce, životního prostředí a boje proti korupci. V rámci toho také našim zaměstnancům poskytujeme nejlepší příležitosti k rozvoji a nabízíme bezpečné a pohodlné pracovní prostředí. Při spolupráci s obchodními partnery usilujeme o nejlepší profesionální standardy poctivé praxe a snažíme se minimalizovat případy nedodržování předpisů.

Ochrana životního prostředí je pro nás důležitá. Snižujeme dopad na životní prostředí pomocí protiopatření v oblasti globálního oteplování, řízeným používáním chemických látek, snižováním odpadu a prací na zachování biodiverzity. 
 

Charitativní činnost a firemní dárcovství

Celosvětově podporujeme: 

 • program nadace Mezinárodní rady oftalmologie (ICO) s názvem „výuka učitelů“, v rámci kterého se poskytuje školení oftalmologů v rozvojových zemích
 • podpora nadace Glaucoma Research Foundation, Evropské glaukomové společnosti (výcvikový kurz pro místní) a nadace Eye Foundation (Stiftung Auge) Německé oftalmologické společnosti (několik programů na zlepšení zdraví pacientů)
 • organizace, včetně Helen Keller International, které v rozvojových zemích pracují na zlepšení péče o zrak a prevenci slepoty
 • Help International, nezisková organizace pro lékařskou pomoc v Guatemale
 • výzkumné instituce včetně univerzit, akademických společností a specializovaných výzkumných skupin, a také neziskové organizace, jako je Glaucoma Research Society
 • programy na transplantaci rohovky
 • programy pro výcvik vodicích psů
 • skupiny podpory činnosti pro zrakově postižené
 • sportovní programy pro lidi se zrakovým postižením, včetně partnerství s federacemi NPO Japan Blind Football Association a Blind Tennis Association Poland
 • zvyšování povědomí o včasném odhalení glaukomu prostřednictvím Světové glaukomové společnosti a Světové společnosti glaukomatiků
 • pomoc komunitám při katastrofách, včetně obětí zemětřesení v Itálii
 • během roku 2018 společnost Santen podpořila koncept OneDollarGlasses prostřednictvím našeho dobrovolnického programu 10 000 hodin