Breadcrumb

  1. Ochrana osobních údajů
  2. Cookies policy

Zásady používání cookies

Úvod a rozsah

Společnost Santen Oy (Kelloportinkatu 1 PO Box 33, FI-33101, Finsko www.santen.cz  provozuje svou činnost ve Finsku a v České republice ze svých kanceláří ve Finsku. 

Tyto zásady vysvětlují, jakým způsobem tyto webové stránky používají cookies za účelem poskytnutí jasných a relevantních informací uživatelům o tom, jaké mají možnosti volby z hlediska kontroly toho, co se stane, když uživatel vstoupí na tyto webové stránky. V těchto zásadách je výraz „cookies“ používán k označení souborů cookie nebo obdobných technologií, na něž se vztahuje zákon (jako např. místní sdílené objekty označované běžně jako „flash cookies“, webové beacony nebo chyby, včetně transparentních čistých gifů). Shromážděné informace se týkají údajů, které by mohly umožnit identifikaci uživatelů/návštěvníků webu jejich přidružením a zpracováním k dalším údajům uchovávaným třetími stranami (jako je například IP adresa, doména a registrační čísla počítačů používaných lidmi připojujícími se k webovým stránkám). Tyto údaje se používají a zpracovávají pouze ke statistickým účelům.


Tento dokument je nedílnou součástí dokumentu Zásady ochrany soukromí a informační prohlášení v něm obsažené je v souladu s ustanoveními českého zákona Zákon o ochraně údajů, nařízení o ochraně soukromí na internetu 2002/58/ES, v platném znění, obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů 2016/679 („GDPR“) a případných dalších souvisejících národních a evropských zákonů a předpisů týkajících se ochrany údajů a ochrany soukromí, včetně veškerých relevantních vyjádření a pokynů vydaných Úřadem pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“) nebo Úřadem ombudsmana pro ochranu údajů (Tietosuojavaltuutetun toimisto). zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, Proto vám doporučujeme seznámit se s našimi Zásadami ochrany soukromí, kde se dozvíte více o obecném závazku společnosti Santen ve vztahu k ochraně údajů.

Co je cookie?

Cookie je malý soubor, obvykle sestávající z písmen a čísel, který se stáhne do zařízení, když uživatel vstoupí na webovou stránku. Soubory cookie jsou poté při každé další návštěvě odeslány zpět na původní web. Soubory cookie jsou užitečné, protože zlepšují funkčnost a celkový výkon webu a poskytují uživatelům osobnější zážitek. Poskytují také informace o používání našich webových stránek našimi návštěvníky a pomáhají nám pochopit, jak návštěvníci používají naše webové stránky a služby na nich poskytované.


Používání souborů cookie a podobných technologií je již nějakou dobu běžné a zejména soubory cookie jsou důležité při poskytování mnoha online služeb. Používání těchto technologií proto není zákonem zakázáno, vyžaduje však, aby byli lidé předem dobře informováni o používání souborů cookie nainstalovaných na webových stránkách a měli možnost volby, zda je všechny přímo přijmou, nebo pokud si to přejí, aby si mohli přizpůsobit své předvolby cookies.

Různé typy cookies

Dočasné a trvalé soubory cookie 

Soubory cookie mohou vypršet na konci relace prohlížeče (od okamžiku, kdy uživatel otevře okno prohlížeče, až do zavření prohlížeče), nebo mohou být uloženy po delší dobu.

Relační cookies – umožňují webovým stránkám propojovat úkony konkrétního uživatele během jedné relace internetového prohlížeče. Mohou se používat k nejrůznějším účelům, například k zapamatování si toho, co uživatel vložil do nákupního košíku při procházení webu. Dají se používat také k zabezpečení, když uživatel přistupuje k internetovému bankovnictví, nebo k usnadnění používání webového mailu. Platnost těchto dočasných cookies končí po ukončení relace prohlížeče.

Použití takzvaných relačních (dočasných) cookies (které v žádném případě nejsou trvale uloženy v počítači uživatele a jsou automaticky odstraněny, jakmile se prohlížeč zavře) je přísně omezeno na účel přenosu dat (tvořený náhodnými čísly vytvořenými serverem) identifikujícího konkrétní relaci a nezbytného k bezpečnému a efektivnímu procházení webu. Takzvané relační cookies používané na tomto webu se vyhýbají použití jakýchkoli dalších počítačových metod, které by mohly potenciálně narušit soukromí uživatelů při procházení webu.

Trvalé cookies – ukládají se v zařízení uživatele mezi jednotlivými relacemi, což umožňuje zapamatování předvoleb nebo úkonů uživatele na jednotlivých stránkách určitého webu (a v některých případech i na více webech). Trvalé soubory cookie lze použít k různým účelům, včetně zapamatování si přednastavení a možností nastavených uživateli při používání webu.

Soubory cookie první strany a třetích stran – rozlišení, zda se jedná o cookie „první strany“ nebo „třetí strany“, odkazuje na webovou stránku či doménu, která příslušný soubor cookie umísťuje. Soubory cookie první strany jsou zjednodušeně řečeno soubory cookie nastavené webem navštíveným uživatelem – web zobrazený v okně URL: tj. soubory cookie nastavené společností Santen na www.santen.cz . Soubory cookie třetích stran jsou soubory cookie, které jsou nastaveny jinou doménou, než kterou navštíví uživatel: tj. Soubory cookie, které jsou nastaveny jinými společnostmi a webovými stránkami než www.santen.cz, jako např. Google.  Pokud uživatel navštíví určitou webovou stránku (např. www.santen.cz) a některá jiná společnost nastaví cookie prostřednictvím www.santen.cz, bude se jednat o cookie třetí strany.

Jak přijmout, ovládat a vymazat naše cookies

Některé soubory cookie jsou nezbytně nutné ke správnému fungování této webové stránky a nevyžadují souhlas uživatele, například ty, které zajišťují rychlé a účinné načtení obsahu stránky rozložením pracovní zátěže do mnoha počítačů, nebo ty, které zajišťují zabezpečení.


Ostatní soubory cookie jsou také poměrně nezbytné nebo důležité, ale nejsou nezbytně nutné, a proto vyžadují souhlas uživatele. U těchto souborů cookie (tj. výkonnostních a funkčních cookies, cookies používaných na reklamu/cílení) vyžadujeme váš souhlas (udělený stisknutím tlačítka „Přijmout všechny soubory cookie“ nebo v našem banneru nebo pomocí našeho Nastavení cookies nebo v nastavení cookies v internetovém prohlížeči) ještě před tím, než je vložíme do vašeho zařízení.


Pokud si nepřejete dát souhlas nebo si přejete kdykoli odvolat souhlas s jinými než podstatnými cookies, budete muset upravit své přednastavení v sekci Nastavení cookies nebo cookies vymazat a zablokovat nebo zakázat v nastavení vašeho prohlížeče. Toto nastavení se obvykle nachází v nabídce „Možnosti“ nebo „Preference“ vašeho internetového prohlížeče. Jinak můžete použít možnost „Nápověda“ ve vašem internetovém prohlížeči, kde získáte další podrobnosti, nebo můžete kliknout na jeden z níže uvedených odkazů a přejít přímo do uživatelské příručky k vašemu prohlížeči:

Upozorňujeme, že deaktivace nebo blokování některých nebo všech kategorií souborů cookie ovlivní funkčnost webových stránek a může ovlivnit váš přístup a zážitek s našimi webovými stránkami a službami, které jsme schopni nabídnout.


Jakékoli vaše předvolby cookies jsou omezeny pouze na tyto webové stránky, nikoli na jiné webové stránky vlastněné třetí stranou nebo jiné webové stránky, které mohou obsahovat hypertextový odkaz na tyto webové stránky. Více informací o souborech cookies používaných takovými webovými stránkami naleznete v příslušném prohlášení o ochraně soukromí nebo zásadách používání cookies takových webových stránek.

Soubory cookies, které používáme

Při provozování svých webových stránek společnost Santen používá cookies k nabízení služeb, vylepšování zážitku uživatele a také k vypracování agregovaných statistik z dat shromážděných z různých důvodů.


Tyto soubory cookies nám umožňují odlišit vás od ostatních uživatelů webových stránek, což nám pomáhá poskytnout vám kvalitní zážitek při prohlížení našich webových stránek a také nám to umožňuje vylepšovat naše webové stránky.


Cookies, které používáme, mají povahu „technických“ a „analytických“ cookies. Tato cookies nám umožňují rozpoznávat a počítat počet návštěvníků a sledovat, jak se návštěvníci na webových stránkách při jejich používání pohybují. To nám pomáhá zlepšovat způsob, jakým fungují naše webové stránky, například zajištěním toho, aby uživatelé snadno nalezli to, co potřebují. V následující tabulce zjistíte více informací o jednotlivých analytických souborech cookie, které používáme, a jak je poznáte.
Tyto webové stránky konkrétně používají následující soubory cookies popsané v tabulce níže:

Nezbytně nutné cookies

Tyto cookies jsou nezbytné k fungování webu a nelze je v našich systémech vypnout. Obvykle se nastavují pouze v reakci na vámi provedené akce, které představují požadavek na služby, jako je nastavení vašich předvoleb ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplňování formulářů. Můžete si nastavit prohlížeč tak, aby použití těchto cookies zablokoval nebo aby vás na ně upozornil, avšak v takovém případě nebudou některé části stránek fungovat. Tyto cookies neukládají žádné údaje umožňující identifikaci osob.

Název souboru cookie Zdroj Doba platnosti Výchozí status
OptanonAlertBoxClosed santen.cz 13 měsíců Stále aktivní
OptanonFunctional santen.cz 13 měsíců Stále aktivní
OptanonNecessary santen.cz 13 měsíců Stále aktivní
OptanonPerformance santen.cz 13 měsíců Stále aktivní

       
Funkční cookies 

Tyto soubory cookie umožňují našemu webu zapamatovat si vaše volby (jako je vaše uživatelské jméno, jazyk, preference nebo oblast), aby vám poskytly osobnější online prostředí. Tyto soubory cookie shromažďují informace, které mohou být anonymní, ale mohou také zahrnovat osobní údaje, které jste zveřejnili. Pokud tyto soubory cookie nepřijmete, může to mít vliv na výkon a funkčnost webu a může být omezen přístup k obsahu na tomto webu.

Název souboru cookie Zdroj Doba platnosti Výchozí status
Contrast santen.cz Dočasné

VYPNUTO / na základě souhlasu uživatele

Polly santen.cz Dočasné VYPNUTO / na základě souhlasu uživatele
Textsize santen.cz Dočasné VYPNUTO / na základě souhlasu uživatele


Výkonnostní cookies 

Tyto soubory cookie shromažďují informace o tom, jak návštěvníci používají web, například na které stránky návštěvníci nejčastěji přicházejí, kolik času na webu tráví a zda se jim z webových stránek zobrazují chybové zprávy.  Tyto soubory cookie neshromažďují žádné informace umožňující vaši identifikaci. Veškeré informace, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou anonymní a používají se pouze ke zlepšení fungování webových stránek.
 
Google Analytics

Tyto webové stránky využívají službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá cookies, což jsou textové soubory umístěné do vašeho počítače za účelem analýzy, jak uživatelé webové stránky používají. Informace generované soubory cookies o vašem používání webové stránky (včetně IP adresy) jsou obvykle předávány společnosti Google, která je následně uchovává na serverech v USA. Společnost Google bude používat tyto informace za účelem vyhodnocování vašeho používání stránek, vypracování zpráv o aktivitě na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a za účelem poskytování dalších služeb v souvislosti s aktivitou na webových stránkách a s používáním internetu. Google může také předat tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon, nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Google nebude korelovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, které o vás má k dispozici. Použití cookies můžete zakázat volbou odpovídajícího nastavení ve vašem prohlížeči.


V takovém případě však vezměte na vědomí, že webové stránky nemusí plně fungovat. Používáním těchto webových stránek udělujete souhlas se zpracováním údajů o vás společností Google výše popsaným způsobem a k výše uvedeným účelům.

Více informací o tom, jak Google zpracovává vaše údaje, naleznete Google’s Privacy policy.  

Pokud si nepřejete být na všech webových stránkách sledováni pomocí nástroje Google Analytics, můžete se odhlásit zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout (kompatibilní s Chrome, Internet Explorer 8–11, Safari, Firefox and Opera)

Název souboru cookie Zdroj Doba platnosti Výchozí status
 _ga  santen.cz  2 roky

VYPNUTO / na základě souhlasu uživatele

 _gid  santen.cz  24 hodin

VYPNUTO / na základě souhlasu uživatele

 _gat  santen.cz  1 minuta

VYPNUTO / na základě souhlasu uživatele

 _AMP+TOKEN  santen.cz  30 sekund až 1 rok

VYPNUTO / na základě souhlasu uživatele

 

Rozesílání a uchovávání údajů

Údaje týkající se uživatelů webových stránek nebudou uchovávány po delší dobu, než je uvedeno výše pro jednotlivé typy souborů cookie, s výjimkou nutnosti kontroly počítačové kriminality poškozující webové stránky v souladu s platnými zákony. Žádné informace pocházející z webové služby nebudou nikdy sděleny ani rozesílány nespecifikovaným příjemcům.

Aktualizace zásad používání cookies

Zásady používání cookies na našich webových stránkách mohou být pravidelně aktualizovány, proto vám doporučujeme nahlédnout do tohoto dokumentu pokaždé, když navštívíte web, abyste byli řádně informováni o všech případných aktualizacích našeho používání cookies.

Více informací o souborech cookies 

Více informací o souborech cookie instalovaných na těchto webových stránkách si můžete vyžádat v naší kanceláři EMEA odpovědné za ochranu osobních údajů na adrese: privacy-emea@santen.com

Můžete také navštívit webové stránky  www.aboutcookies.org, www.allaboutcookies.org nebo https://cookiepedia.co.uk/, kde naleznete obecné informace o souborech cookie a kompletní informace o tom, jak si upravit nastavení cookies v různých prohlížečích a jak soubory cookie z vašeho počítače vymazat.

Poslední aktualizace:

24. září 2020